p+98 31 32298095
و آن حكمت آميز و بلندمرتبه است و در ام الكتاب در نزد ماست. (سوره مباركه زخرف، آيه 4)
ام الکتاب | صفحه اصلی

آخرین اخبار قرآنی

مقالات قرآنی

 • تفسیر ابن ماهیار
  1-تفسیرهای قرآن کریم، انواع گوناگون دارد که یکی از آنها تفسیر روایتی است. مقصود از تفسیر روایتی یا روائی تفسیرهایی است که مؤلف آنها، در ذیل هر آیه از قرآن، فقط به یاد کردن روایات رسیده از معصومین اکتفا می کند و از خود-جز در موارد بسیار نادر-اظهارنظری نمی کند. این قبیل تفسیرها را در حقیقت باید یکی از ابزار کار مفسرین قرآن دانست. یعنی کسی که می خواهد قرآن را تفسیر کند حتما نیاز به مراجعه به روایات مربوط به آیات دارد و تفسرهای روایتی این نیاز او را در حد لازم تأمین می کند. بنا بر این به عقیده ما تدوین تفسیر روایتی اگر به این منظور باشد، هم کار بسیار خوبی است و هم مؤلف آن را نباید از نظر بحث های تفسیری مورد انتقاد قرار دهیم. اما اگر مقصود کسی از تدوین این گونه تفاسیر این باشد که قرآن جز از راه روایات به هیچ وجه قابل فهم نیست. این عقیده او درباره قرآن نادرست و مخالف با خود قرآن و...

  ... بیشتر
 • فرآیند تحول ساختاری مفهوم قلب در قرآن
  آگاهی یا تحلیلی و اندیشه ای است و یا غیر تحلیلی و شهودی است. مغز اندام شناخت اندیشه ای و دل اندام شناخت شهودی است که با آگاهی غیرحسی سر و کار دارد، آگاهی هایی که در عمل انسان تأثیرگذار است. اما عامل آگاهی و فاعل شناسایی نه عقل است و نه قلب بلکه فاعل شناسایی روح است; عقل و قلب تنها اندام های شناسایی و واسطه در شناخت و آگاهی انسان هستند. در حقیقت مغز و دل وسیله ای در اختیار روح و عقل هستند. در بخش آگاهی های یقینی و معارف اساسی بشری که می تواند زمینه ایمان و اعتقاد او و سپس زمینه عمل او قرار بگیرد، قلب نقشی همانند اندام آگاهی دارد. این مفهوم قلب را نمی توان به جای روح نهاد و آن دو را مترادف و یا هم سنگ و اندازه دانست; چون قرآن برای چنین مفهومی از قلب اعتباری قایل نیست. قرآن به قلب به عنوان اندامی که در درون سینه ها قرار دارد توجه می دهد که اندام شناخت و آگاهی است، نه آن که آن را وجودی...

  ... بیشتر
 • تبیین وحی از دیدگاه متکلمان مسلمان
  چکیده تبیین وحى از منظرهاى مختلف قابل بررسى و پى گرى است، زیرا تحلیل وحى مورد توجه متکلمان، فلاسفه، عرفا و مفسران قرآن بوده است. آنان با گرایش هاى کلامى، فلسفى، عرفانى و تفسیرى خود، دست به تبیین وحى زده و به این ترتیب، نظریه هاى کلامى، فلسفى، عرفانى و قرآنىِ وحى را در تحلیل وحى پدید آورده اند. ما در این نوشتار به نظریه هاى متکلمان خواهیم پرداخت و تبیین هاى آنان را از وحى ارائه خواهیم داد. به طور کلى، متکلمان مسلمان، دو رویکرد زبانى و غیرزبانى از وحى دارند. رویکرد زبانى، نظریه هاى کلام نفسى، کلام حادث و توقف را در برمى گیرد و رویکرد غیرزبانى، نظریه هاى وحى یا شعور ویژه و تجربه دینى را شامل مى شود. واژه هاى کلیدى: نظریه زبانى وحى، نظریه غیرزبانى وحى، کلام نفسى و لفظى، کلام حادث، وحى یا شعور ویژه و تجربه دینى. مقدمه وحى از دیدگاه هاى گوناگون تبیین شده و هر دیدگاهى مبانى...

  ... بیشتر
 • عظمت و فضیلت قرآن مجید از دیدگاه پیامبر اکرم صلی‏ الله‏ علیه ‏و ‏آله
  درک عظمت قرآن کریم، منوط به معرفت قرآن در تمامی ابعاد است. یعنی شناخت حقایق و معارف غیبی، اسرار و حکم، شرایع و احکام، قصص و امثال، محکم و متشابه، تأویل و تنزیل و ظاهر و باطن آن، که هر کدام بُعدی از ابعاد و جلوه‏ای از جلوه‏های قرآن کریم است . قرآن کریم در برگیرنده عالی‏ترین معارف الهی در زمینه شناخت خداوند متعال، اسما و صفات الهی، اسرار توحید، ویژگیهای سفیران و پیامبران الهی، اسرار جهان غیب، سنتهای حاکم بر جامعه‏های بشری، شناخت انسان و فرجام کار او، اخبار غیبی مربوط به گذشتگان و آیندگان است و همچنین حاوی نظام‏های اجتماعی، حقوقی، اقتصادی و سیاسی است که بشر برای سعادت و خوشبختی جاودانه خود به آن نیاز دارد. قرآن کریم نشانگر راهی است که پیمودن آن انسان را از یوغ بردگی ستمگران نجات می‏دهد و از اسارت در زنجیر جهل، خرافه و هواهای شیطانی می‏رهاند و او را در مسیر سلامت قلب،...

  ... بیشتر

مباحث قرآنی

آداب صحبت و معاشرت / درباره حقوق برادری و رفاقت...
آداب صحبت و معاشرت درباره حقوق برادری و رفاقت حق چهارم: حق بر زبان به سخن گفتن است. برادری و دوستی همان گونه که مقتضی سکوت در برابر ناپسندیهاست، مقتضی گفتن سخنان پسندیده نیز هست؛ حتی اظهار خوبیها در دوستی اهمیت خاصی دارد، زیرا کسی که به سکوت تنها بسنده کند، رفیق مردگان است. حال آن که هدف از دوستی استفاده از دوستان است، نه رهایی از آزارشان؛ اما معنای سکوت، آزار...... بیشتر
رساله اجوبة الاستفتائات / احکام سایر مکانهای دینی...
رساله اجوبة الاستفتائات احکام سایر مکانهای دینی /020-012/ /079-016/ /005-021/ سؤال: آیا از نظر شرعی به ثبت رساندن حسینیه به نام اشخاص معین، جایز است؟ جواب: ثبت ملکی حسینیه ای که وقف عام جهت اقامه مجالس دینی شده جایز نیست و ثبت وقفی آن به نام اشخاص ضرورتی ندارد، به هر حال، ثبت وقفی آن به اسم افراد خاص بهتر است با اجازه و موافقت همه افرادی باشد که در ساختن آن حسینیه مشارکت...... بیشتر
بحارالانوار، جزء 64، الایمان و الکفر و مکارم الاخلاق / طینة المومن و...
/002-002/ /002-003/ /002-004/ /002-005/ /002-025/ /002-041/ /002-082/ /002-085/ /002-093/ /002-098/ /002-136/ /002-137/ /002-248/ /002-256/ /002-257/ /002-277/ /002-278/ /002-285/ /003-049/ /003-057/ /003-068/ /003-084/ /003-152/ /003-179/ /003-199/ /004-057/ /004-122/ /004-136/ /004-146/ /004-152/ /004-173/ /004-175/ /005-009/ /005-065/ /005-066/ /005-069/ /006-048/ /006-092/ /006-099/ /006-122/ /006-126/ /006-127/ /006-153/ /006-158/ /006-161/ /007-003/ /007-042/ /007-156/ /007-157/ /008-074/ /008-075/ /009-020/ /009-072/ /010-002/ /010-009/...... بیشتر
راهنمای حقیقت - شیعه / ابوبکر قابلیت نامه رسانی ندارد...
راهنمای حقیقت یا شیعه چیست و کیست ابوبکر قابلیت نامه رسانی ندارد کسی که لیاقت نامه‏رسانی ندارد چگونه قابل ریاست عامه دین و دنیای جمیع امت خواهد بود مجلسی فرموده این کار - رفتن و برگشتن ابوبکر - از دو شق خالی نیست اول آنکه بگوییم پیامبر اسلام او را بدون فکر دقیق فرستاد بعد جبرئیل آمد و گفت که رفتن او صلاح نیست این شق مسلما درست نیست زیرا رسول اکرم هیچ کاری را بدون...... بیشتر

فیلم و کلیپ قرآنی