p+98 31 32298095
و آن حكمت آميز و بلندمرتبه است و در ام الكتاب در نزد ماست. (سوره مباركه زخرف، آيه 4)
ام الکتاب | صفحه اصلی

آخرین اخبار قرآنی

مقالات قرآنی

 • برزخ حقیقتی انکارناپذیر - قسمت اول
  نه تنها آیات، که روایات فراوانی نیز وجود عالم برزخ و حالات انسان در آن عالم را ترسیم می نمایند و این همه خود حاکی از وجود روح مجرّد و مستقل آدمی هستند که تمام انسانیت و شخصیت انسان نیز به آن بستگی دارد. بنابراین، با توجه به براهین متعدد عقلی و نقلی، نمی توان به بهانه تفسیر قرآن به وسیله علوم روز، منکر وجود روح مجرّد و استقلال آن گردید، و آیات روشن قرآنی مربوط به عالم برزخ را تأویل و توجیه نمود. چکیده مرگ امری وجودی و به معنای انتقال انسان از یک مرحله زندگی به مرحله دیگر است. انسان دارای روح مجرّدی است که پس از فرارسیدن مرگ، از بدن خارج می گردد، ولی هرگز نابود نمی شود، بلکه تنها بدن انسان متلاشی می شود. اما این که روح امری مادی است و محل استقرار آن در مغز است، همین طور تشبیه آن به رایانه و سی دی های چندگرمی ناسازگار با ادلّه عقلی است. باید توجه داشت که نه تنها دلایل متعدد...

  ... بیشتر
 • ارتباط با امام زمان در عصر غیبت
  اعتقاد به وجود امام زمان و حجت حق(عج) از ضروریات مذهب شیعه است. برابر روایات و ادلّه وجود امام در هر زمانی لازم است. زمین بدون حجت باقی نمی ماند. در این زمان که حجت الهی در پرده غیب به سر می برد این پرسشها مطرح می شود: آیا ارتباط با آن حضرت امکان دارد یا خیر؟ آیا شیعیان و پیروان حضرت می توانند از محضر آن بزرگوار بهره مند گردند یا خیر؟ سخن در این مقوله از امکان عقلی نیست بلکه سخن در این است که آیا برابر موازین و روایاتی که داریم چنین امری می شود تحقق یابد یا خیر. در این باره دو دیدگاه وجود دارد: 1. دیدگاهی که امکان ارتباط را تأیید نمی کند و لزومی برای آن نمی بیند. 2. دیدگاهی که بر امکان ارتباط و وقوع آن اصرار می ورزد. آنچه ما در این مقاله به بحث خواهیم گذارد ادله و مستندات هر یک از این دو دیدگاه است. هر دو نظر گروهی طرفدار و معتقد دارد. این نکته در خور دقت است: نه آنان که ارتباط را نمی...

  ... بیشتر
 • شیطان در تعابیر قرآنی
  انسان دارای ابعاد وجودی مختلفی است و یکی از ابعاد وجودی او، بعد منفی همان بعد شیطان صفتی او است و انسان اگر بخواهد، به هدف متعالی خویش که همان تقرب به خدا است واصل شود باید ابعاد وجودی مثبت و منفی خویش را بشناسد. از موضوعاتی که در قرآن به صورت گسترده مطرح شده است موضوع شیطان است و در این کتاب مقدس مطالب بی نهایت مهمی پیرامون -شیطان- آمده است که هر عاقلی را سخت تکان می دهد و به تامل جدی وا می دارد. شیطان نسبت به پروردگارش بسیار ناسپاس بود -و کان الشیطان لربه کفورا- (1) شیطان نسبت به پروردگارش نافرمان بود -ان الشیطان کان للرحمن عصیا- (2) شیطان دشمن آشکار انسان است -ان الشیطان للانسان عدو مبین- (3) شیطان بسیار شکست دهنده و خوار کننده است -و کان الشیطان للانسان خذو لا- (4) -فاز لهما الشیطان فاخرجهما مما کان فیه- (5) شیطان تصمیم دارد بنی آدم را به سرنوشت پدر و مادرشان مبتلا کند پس...

  ... بیشتر
 • هدف آفرینش
  از پرسش هایی که از دیرزمان ذهن دانش وران خداباور را به خود مشغول کرده، و برای هر شخصی پیش می آید، پرسش از هدف آفرینش انسان و دیگر موجودات است.قرآن کریم، این نسخه هدایت گر انسان ها، این پرسش را مطرح کرده، به آن پاسخ می دهد. از پرسش هایی که از دیرزمان ذهن دانش وران خداباور را به خود مشغول کرده، و برای هر شخصی پیش می آید، پرسش از هدف آفرینش انسان و دیگر موجودات است.قرآن کریم، این نسخه هدایت گر انسان ها، این پرسش را مطرح کرده، به آن پاسخ می دهد. این پرسش از آن جا سرچشمه می گیرد که خداباوران موحّد، خدا را خالق انسان و جهان می دانند و معتقدند کارهای خدا هدف مند است. بنابراین، هدف و غرض از آفرینش آدمی و دیگر مخلوقات چیست؟ پیش از بررسی هدف آفرینش انسان، باید دید هدف و غرض در افعال الهی به چه معنا است و تفاوت آن، با هدف و غرض در افعال آدمیان در چیست؟ هدف در افعال انسان عبارت است از...

  ... بیشتر

مباحث قرآنی

فصل نهم نواهی یا گناهان کبیره / 1- شرک (الشرک)
عبدالعظیم حسنی (یعنی همین شاهزاده عبدالعظیمی که در شهر ری مدفون است) می‏گوید: امام جواد علیه السلام فرمود: از پدرم امام هشتم علیه السلام شنیدم که فرمود: از پدرم موسی بن جعفر علیه السلام شنیدم که می‏فرمود: عمرو بن عبید نزد پدرم امام صادق علیه السلام آمد و پس از عرض سلام نشست و این آیه را خواند: و الَّذینَ یَجْتَنِبُونَ کَبائِرَ اْلإِثْمِ وَ الْفَواحِشَ......... بیشتر
فصل نهم اوامر و نواهی در قرآن / 33- جنگ با مسلمانان محارب محاربه...
عبدالعظیم حسنی (یعنی همین شاهزاده عبدالعظیمی که در شهر ری مدفون است) می‏گوید: امام جواد علیه السّلام فرمود: از پدرم امام هشتم علیه السّلام شنیدم که فرمود: از پدرم موسی بن جعفر علیه السّلام شنیدم که می‏فرمود: عمرو بن عبید نزد پدرم امام صادق علیه السّلام آمد و پس از عرض سلام نشست و این آیه را خواند: و الَّذینَ یَجْتَنِبُونَ کَبائِرَ اْلإِثْمِ وَ الْفَواحِشَ......... بیشتر
فصل نهم اوامر و نواهی در قرآن / 34- خوردن مردار و خون و گوشت خوک و میته...
عبدالعظیم حسنی (یعنی همین شاهزاده عبدالعظیمی که در شهر ری مدفون است) می‏گوید: امام جواد علیه السّلام فرمود: از پدرم امام هشتم علیه السّلام شنیدم که فرمود: از پدرم موسی بن جعفر علیه السّلام شنیدم که می‏فرمود: عمرو بن عبید نزد پدرم امام صادق علیه السّلام آمد و پس از عرض سلام نشست و این آیه را خواند: و الَّذینَ یَجْتَنِبُونَ کَبائِرَ اْلإِثْمِ وَ الْفَواحِشَ......... بیشتر
اوامر و نواهی در قرآن / قیادت و دیاثت
فصل نهم اوامر و نواهی در قرآن 44. قیادت و دیاثت عبدالعظیم حسنی (یعنی همین شاهزاده عبدالعظیمی که در شهر ری مدفون است) می‏گوید: امام جواد علیه السلام فرمود: از پدرم امام هشتم علیه السلام شنیدم که فرمود: از پدرم موسی بن جعفر علیه السلام شنیدم که می‏فرمود: عمرو بن عبید نزد پدرم امام صادق علیه السلام آمد و پس از عرض سلام نشست و این آیه را خواند:( الذین یجتنبون کبائر...... بیشتر

فیلم و کلیپ قرآنی