p+98 31 32298095
و آن حكمت آميز و بلندمرتبه است و در ام الكتاب در نزد ماست. (سوره مباركه زخرف، آيه 4)
ام الکتاب | مقالات قرآنی - مقاله قرآنی - مقاله های قرآنی

مقالات قرآنی - مقاله قرآنی - مقاله های قرآنی

در این بخش مقالات قرآنی تالیف و گردآوری میشود. آخرین مقالات را میتوانید در این صفحه مشاهده کنید. برای جستجو در مقالات و دستیابی به سایر مقالات به جستجوی مقالات مراجعه کنید.


مقدمه: قرآن کتابی است مبتنی بر دانش الهی که برای گسترش اندیشمندی و ایجاد عبرت در خردمندان به نحوی بیان می شود که شنونده یا خواننده آن را دنبال کند. این کتاب آسمانی، گاه در بیان حوادث مهمی است که در زندگی بشری دارای نقش اساسی است و تحلیل و بررسی هایی که راجع به مسائل گوناگون در قرآن صورت گرفته است بر مبنای معیارهای الهی است که از جمله ویژگیهای قرآن است. مطالب قرآنی از یک جذابیت بیانی و سادگی و در عین حال عمیق برخوردار است و این روش تصویرگری، در مفاهیم قرآنی حتی اصول اعتقادی را به زیبایی در بر می گیرد. قرآن برخوردار از جایگاه بسیار مؤثری در القاء مفاهیم ... بیشتر

در بررسی‏ای که پیشتر منتشر شده کوششی جهت نشان دادن نحوه تحلیل بلاغی متون که توسط تورات شناسان صورت گرفته ارائه شده است. آن چه انجام گرفته در مورد قرآن نیز می‏توان به کار گرفته شود. جستارهای متعددی که در زمان‏های مختلف و نیز به گونه‏های مختلف درباره قرآن صورت گرفته، ما را متقاعد می‏سازد که بلاغت سامی که تشکیل دهنده ساختار متون توراتی است در قرآن نیز یافت می‏شود. به علاوه کلیدی را تشکیل می‏دهد که هنوز نیز قدر آن ناشناخته مانده، لکن نیرویی بالقوه جهت فهم متن مقدس اسلام است. در این جا ما جستار خود را در سوره مدثر پیگیری می‏کنیم که ساختار آن به صوری بس ... بیشتر

اعجاز از ریشه‏عجز(ناتوانی)به معنای ناتوان ساختن می‏باشد.ناتوان ساختن‏بر دو گونه است:یکی آن که توانایی کسی قهرا از وی سلب شود و او به عجز در آید،مثلا اگر شخصی قدرت مالی یا مقامی دارد،آن مال یا مقام از او با زور گرفته شود واو به خاک ذلت‏بنشیند.دیگر آن که کاری انجام گیرد که دیگران از انجام و یاهم‏آوردی با آن عاجز باشند،بدون آن که درباره آنان هیچ گونه اقدام منفی به عمل‏آمده باشد،مثلا ممکن است کسی در کسب کمالات روحی و معنوی به اندازه‏ای‏پیش رفت کند که دست دیگران بدو نرسد و از روی عجز دست فرو نهند.در مثل‏گویند:فلان اخرس اعداءه،فلانی زبان دشمنان خود را ... بیشتر

باقی از اسمای خداست و گرچه در قرآن بدان تصریح نشده؛ ولی از آیاتی استفاده می شود؛ مانند: -واللّهُ خَیرٌ واَبقی- (طه/20،73)، -و یبقی وجهُ رَبِّ-کَ ذوالجَل-لِ والاِکرام- (الرحمن/55 ،27) و -کُلُّ شَیء هالِکٌ اِلاّ وجهَه- . (قصص/28،88) البته در صورتی می توان اسم باقی را از دو آیه اخیر استفاده کرد که مقصود از -وجه- ذات پروردگار باشد.[88] در روایات به اسم باقی تصریح شده است.[89] باقی اسم فاعل از ریشه بقا و بقا در برابر فناست. فنا یعنی زایل شدن و از بین رفتن و بقا به معنای ثابت ماندن و دائم بودن است، بنابراین، باقی در لغت چیز یا کسی است که ثابت و دائم بوده، فناپذیر نباشد[90] و در اصطلاح ... بیشتر

چکیده این مقاله به امکان و شرایط نقش آفرینی عقل در تفسیر قرآن از دیدگاه نص گرایان می پردازد و هدف آن، واکاوی مدعا و اعتبار سنجی ادله آنان درباره شأن عقل در تفسیر قرآن است. مقاله با روش توصیفی - تحلیلی به مسئله می پردازد و در مقام بررسی رویکردی عقلی - انتقادی دارد. مفسران نص گرا بر محور بودن ظاهر نصوص دینی، در فهم مراد خدا از آیات تأکید دارند و برای عقل حداکثر نقشی ابزاری قائل اند. اهل حدیث با تأکید بر نص گرایی افراطی، جایگاهی برای مدرکات عقلی در فهم آیات قائل نیستند. اشاعره عملاً نصوص دینی را مقدم می دارند و اخباری ها در نفی اعتبار و کارایی عقل دیدگاهی ... بیشتر