p+98 31 32298095
و آن حكمت آميز و بلندمرتبه است و در ام الكتاب در نزد ماست. (سوره مباركه زخرف، آيه 4)
ام الکتاب | مقالات قرآنی - مقاله قرآنی - مقاله های قرآنی

مقالات قرآنی - مقاله قرآنی - مقاله های قرآنی

در این بخش مقالات قرآنی تالیف و گردآوری میشود. آخرین مقالات را میتوانید در این صفحه مشاهده کنید. برای جستجو در مقالات و دستیابی به سایر مقالات به جستجوی مقالات مراجعه کنید.


تفسیر علم بیان حقایق قرآن است نه شرح و تفصیل آیات، باید که به نور ایمان و عمل و نور علم از علوم و معارف الهیه این معنی را ادراک کرد که هدف از بیان فلان آیه و فلان سوره چیست و حقیقت آن کدام است؟ فهم این حدیث شریف که فرمود انّ للقُرانِ ظَهراً و بَطْناً و لِلْبَطْنِ بَطنٌ اِلی سَبْعَةَ ابَطُنٍ سالک و عارف به معارف را به این امر سوق می دهد که قرآن را هفت مرتبه و پایه است پس او می کوشد تا با تقویت علم و عمل راه خود را به بواطن قرآن باز کند و ادراک حقائقی از آن را بنماید. دریغا که عده ای غافل از حق و معارف حقه تفسیر مفسران عارف را گهگاه حمل بر خودرأیی می نمایند و توهین ... بیشتر

آیا سیاست جزء برنامه اسلام است و آیا جامعه مسلمان باید حکومت‏خود را بر اساس تعلیمات اسلام برپا کند؟ نخست‏برای توضیح سئوال باید مراد از سه عنوان -اسلام‏-،-سیاست‏- و -دخالت اسلام در سیاست‏- روشن شود: اسلام عبارت است از آنچه از جانب خداوند توسط نبی اکرم(ص)برای هدایت‏بشر فرستاده شده است و برای شناخت آن باید به قرآن،سنت و عقل مراجعه کرد و قرآن که اعجازش سند رسالت و آیاتش بی‏کم‏و کاست، وحی الهی است، مهمترین مرجع برای شناخت اسلام است. -سنت‏- به معنای گفتار و رفتار رسول الله، (1) به حکم آیات قرآن متن‏اسلام محسوب می‏شود: -و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما ... بیشتر

چکیده در نوشتار حاضر کوشیده شده است تا یادی از عهد اول با هدف بازگشت انسان به خویشتن خویش و عهدشناسی توحیدی و فطری شناسی و فطرت یابی که همانا بازشناسی خود و یگانگی با حقیقت وجودی خویشتن است، صورت پذیرد؛ بدین جهت، از دیدار نخستین و شهود اول عالم الستی جهت مجاهده برای -شهود دوم- در پرتو ایمان و عمل صالح سخن به میان آمد و تفسیر -عالم ذر- را با ده نظریه تفسیری پی سپری کردیم و ترابط و تعامل با -عالم فطرت- از دیدگاه قرآن و کارکردهای اصل فطرت در حوزه های علمی و عملی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛ به همین دلیل، از توحید فطری، عبودیت فطری، ادراکات و گرایش های متعالی ... بیشتر

غفلت عوامل گوناگونی دارد و یکی از مهم ترین عوامل آن خاطرات ناخوانده است. برای تشریح این مطلب، مقدمه کوتاهی لازم است: هرگاه ما بخواهیم کاری را انجام بدهیم، در آغاز کار، بر آن مسلط و در آن مجتهد و متخصص نیستیم و به اصطلاح، آن کار برای ما ملکه نیست. از این رو در آغاز، آن را به دشواری انجام می دهیم تا در آن رشته، مجتهد و متخصص بشویم و یا به تعبیر دیگر، ملکه شود؛ انبیا و اولیای الهی به سرعت و سهولت، فضایل دینی را انجام می دادند، چنانکه نوح علیه السلام یا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان بنده شکور معرفی شدند؛ زیرا شکر خدا به آسانی و وفور از آنان صادر می ... بیشتر

-قرآن ‌‏پژوهی- معرفت به ریشه‌‏های حدوث و بقاء قرآن کریم، ویژگی‌‏ها و مختصات وحی رسالتی و اوصاف ثبوتی و سلبیه آن و علوم مربوط به قرآن و کارکردهای -وحی- در کنار کاربردهای آن است. -قرآن‌‏پژوه- همه هم خویش را معطوف شناخت قرآن می‌‏کند. یعنی قرآن را به‌‏عنوان یک پدیده متعلق شناخت خویش قرار می‌‏دهد تا بتواند درک و دریافتی روشن و کارآمد از آن تحصیل نماید و... آسیب‌‏شناسی -قرآن ‌‏پژوهی- نیز می‌‏تواند یک ضرورت شناختی و وظیفه معرفتی و نگاه از بیرون به -وحی قرآنی- قلمداد شود، لکن آسیب‌‏شناسی در حوزه قرآن‌‏پژوهی نیز می‌‏تواند خود در دو ساحت: الف- آسیب‌‏های ... بیشتر