p+98 31 32298095
و آن حكمت آميز و بلندمرتبه است و در ام الكتاب در نزد ماست. (سوره مباركه زخرف، آيه 4)
ام الكتاب | دریافت آنلاین کمکهای مردمی

دریافت آنلاین کمکهای مردمی

در این صفحه امکان پرداخت آنلاین کمکهای مردمی و وجوهات شرعیه (خمس، زکات، رد مظالم، فطریه و کفاره) برای توسعه مؤسسه و هر چه غنیتر شدن محتوای وب سایتها فراهم شده است.


ام الکتاب مؤسسه ای مردم نهاد است که مسیر 12 ساله خود را که از سال 1380 هجری شمسی آغاز کرده به کمک خیرین و قرآن پژوهان عزیز پیموده است. چنانچه تمایل به پرداخت اینترنتی کمکهای مردمی، وجوهات شرعیه یا زکات فطره (فطریه) و کفاره دارید و کارت شما صادر شده توسط یکی از بانکهای عضو شبکه شتاب است، با وارد کردن اطلاعات خواسته شده زیر به صفحه پرداخت آنلاین بانک ملت راهنمایی میشوید. در صورتی که وجه پرداختی از وجوهات شرعیه است لطفاً علت پرداخت را به همراه نام مرجع تقلیدتان ذکر کنید.

خطای خطرناک!
امکان اتصال به پایگاه داده وجود ندارد!