p+98 31 32298095
و آن حكمت آميز و بلندمرتبه است و در ام الكتاب در نزد ماست. (سوره مباركه زخرف، آيه 4)
ام الكتاب | آموزش قرآن كريم

آموزش قرآن کریم

درس دهم: حضور در جلسات و كلاس‌هاي حفظ
در ابتدا بايد متذكر شويم كه كار حفظ قرآن اساساً كاري فردي و شخصي است و حافظان بسياري وجود دارند كه از ابتدا تا انتهاي كار خود، استادي نديده يا مقيّد به حضور در جلسات و كلاس‌هاي حفظ نبوده‌اند، اما موفقيتهاي زيادي نيز کسب کرده‌اند. اما با اين وجود تأكيد مي‌ كنيم كه حضور در جلسات و كلاسهاي حفظ و بهره‌مندي از توصيه‌ها و رهنمودهاي اساتيد حفظ قرآن از مهم‌ترين عواملي است که مي‌ تواند کار حفظ قرآن را تسهيل کند و حافظ را خيلي زودتر به مقصد برساند. بيشتر و بلكه همه حافظان موفقي که انفرادي کار کرده‌اند نيز اين نكته را تأييد مي‌ كنند و اذعان دارند كه در صورت استفاده از تجربيات اساتيد حفظ، بسيار زودتر و آسانتر به نتيجه مي‌ رسيدند. توصيه اكيد ما به علاقمندان به حفظ قرآن آن است كه پيش از آغاز جدي کار سعي كنند از تجربيات اساتيد اين حوزه بهره‌مند شوند و چه بهتر كه اين كار را با شركت در جلسات يا كلاس‌هاي حفظ عملي سازند؛ اما در صورتي كه اين امر ميسر يا ممكن نباشد اين كار را از طريق مشاوره تلفني يا حضوري به انجام رسانند.
اما دليل تأكيد بر حضور در جلسات حفظ فوائد فراوان اين كار است كه ذيلاً به برخي از آنها اشاره مي‌ كنيم:
1. نخستين و مهم‌ترين فايده حضور در جلسات ـ چنانچه گفتيم ـ بهره‌مندي از تجربيات اساتيد حفظ است. يقين داشته باشيد كه راهنمايي‌هاي اين عزيزان در موضوعاتي چون -ايجاد و تقويت انگيزه، انتخاب بهترين و مناسب‌ترين روش حفظ قرآن، آگاهي از ارتباطات لفظي و معنايي در حفظ مقاطع جديد،ارائه برنامه‌هاي كارآمد و مفيد براي مرور و تثبيت محفوظات، آشنايي با نكاتي كه به ارائه بهتر محفوظات كمك مي‌ كند، جلوگيري از بروز افراط و تفريط در كار حفظ، بيان نكاتي در جهت تقويت تجويد و صوت و لحن و ...- براي شما مفيد و مثمر ثمر خواهد بود و روند حفظ شما را تسهيل كرده و زمان نتيجه‌گيري و چشيدن طعم شيرين موفقيت را برايتان نزديك خواهد كرد.
2. فضاي جلسات و كلاسهاي حفظ و حضور در جمع علاقمندان به حفظ آيات نوراني قرآن خود عامل مهمي جهت تقويت انگيزه افراد براي تداوم کار حفظ قرآن است.
3. فضاي رقابتي سالم و دوستانه‌اي كه عموماً در كلاسها و جلسات حفظ قرآن حاكم است خود عامل مهمي براي پيشرفت هر چه بهتر شركت‌ كنندگان در زمينه‌هاي -حسن حفظ، تجويد و صوت و لحن- است. ابتکاري که از سوي بيشتر اساتيد و مربيان حفظ به کار گرفته مي‌ شود برگزاري مسابقات گروهي و ميان‌گروهي در بين شاگردان است که همين نکته عامل مهمي در جهت پيشرفت آنان شمرده مي‌ شود.
4. حضور در جلسات حفظ و ارائه محفوظات نزد ديگران علاوه بر اينكه تواناييهاي حافظان را به طور جدي محك مي‌ زند، موجب از بين رفتن ترس و اضطراب آنان شده و آمادگي لازم را براي حضور موفق در محافل و مسابقات قرآني فراهم مي‌ آورد.

پرسش از محفوظات، يكي از اركان جلسات حفظ
موضوع پرسش از محفوظات جايگاه بسيار مهمي در فرآيند حفظ قرآن دارد؛ به اين سبب که اگر حافظ قرآن در معرض پرسش از محفوظات قرار نگيرد، هيچگاه حافظ بودن او و ميزان تسلطش بر محفوظات سنجيده نخواهد شد.
/پاورقي 1. اين اهميت تا آنجاست که برخي اساتيد حفظ -پرسش از محفوظات- را به عنوان آخرين مرحله از مراحل حفظ ياد کرده‌اند./
به علاوه اينکه اگر حافظ سعي کند همواره خود را در معرض انواع پرسشها از سوي افراد مختلف ـ اعم از استاد حفظ، همکلاسيها، دوستان و اعضاي خانواده ـ قرار دهد، تا حد بسيار زيادي بر استرس اين کار غلبه خواهد کرد و در نتيجه به هنگام حضور در محافل، آزمونها و مسابقات تا حد بسيار زيادي بر اضطراب خود غلبه خواهد نمود.
يکي از ارکان اصلي جلسات و کلاسهاي حفظ هم -پرسش از محفوظات- است و بهترين شكل پرسش و پاسخ بي‌ترديد در آنجا تحقق مي‌ يابد. معلمان و مربيان موفق حفظ با استفاده از روشهاي متنوع پرسش ـ از قبيل پرسش فردي يا گروهي و حتي ساماندهي گروههاي مباحثه در کلاس ـ ميزان تسلط شاگردان بر محفوظات را ارزيابي کرده و به تناسب وضعيتهاي مختلف ايشان راهکارهاي لازم را ارائه مي‌ نمايند.