p+98 31 32298095
و آن حكمت آميز و بلندمرتبه است و در ام الكتاب در نزد ماست. (سوره مباركه زخرف، آيه 4)
ام الكتاب | مباحث قرآني، بحث قرآني

مباحث قرآني، بحث قرآني

در این بخش مباحث قرآنی تالیف و گردآوری میشود. آخرین مباحث را میتوانید در این صفحه مشاهده کنید. برای جستجو در مباحث و دستیابی به سایر مباحث به جستجوی مباحث مراجعه کنید.


مفردات قرآن واژ0 سکینه آرامش پسندیده و ناپسند سکینه و سکون نفس بر دو قسم است: سکون قبل از حرکت: که مذموم و ناپسند است، چرا که انسان را به تحرک وا نمی‏دارد و آن تحجر، رکود، غفلت و جمود است، سکون بعد از وصول: که بسیار پسندیده و ممدوح است که به -شهود- و -طمانینه- نیز تعبیر می‏شود. بنده وقتی خود را به بارگاه قدس خداوند نزدیک می‏بیند، جلال و شکوه خدا را می‏بیند و به محور امن رسیده و اضطرابش فرو می‏نشیند و می‏آرامد. /پاورقی1. اخلاق در قرآن، صفحه 357./ امام علی علیه السلام درباره عامل آرامش و سکینه می‏فرمایند: فاجعلوا طاعة الله سکنا لطول وحشتکم و نفسا لکرب مواطنکم ... بیشتر

فصل دوازدهم فضیلت قرائت قرآن فضیلت سوره مدثر /074-000/ در کتاب مجمع البیان، ابی بن کعب از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روایت کرده که فرمود: هرکس سوره مدثر را قرائت کند خداوند به عدد آن کسانی که پیامبر صلی الله علیه و آله را تصدیق و تکذیب کردند ده حسنه ثواب به او عطا فرماید. /پاورقی2. نور الثقلین، جلد 5، صفحه 452/ /257-257/ ... بیشتر

اخلاق کارگزاران جهت‏گیری در زندگی برای این که بتوان از زندگی نصیب مطلوب حضرت اله را داشت، باید راه زندگی را جست؛ همان راهی که انبیا و اولیا طی کرده‏اند. تا بصیرت در مانباشد و مفهوم حیات و مرگ را به درستی کسب نکنیم، قدمی درست برنداشته و دایم در غفلت و خسران خواهیم بود. مدیرانی که می‏خواهند در مدیریت خود، نمونه و الگوی رفتاری دیگر مدیران‏خدمت‏گزار کشور باشند، باید بدین نکته پی ببرند و ذهن خود را برای درک حقیقت حیات آماده سازند. اگر قرار است که آدمی به قرآن و عترت‏علیهم السلام نظر داشته باشد و بر پایه تعالیم نورانی آنان حرکت کند، عنوان وجه الله براعمال ... بیشتر

با مفاخر اسلام آشنا شویم شیخ انصاری سال 1381 هجری که با ماه ذی الحجه جاری پایان می‏پذیرد، مصادف با هزارمین سال رئیس محدثین شیعه شیخ صدوق متوفی سال 1381 و یکصدمین سال درگذشت فقیه نامی مرحوم شیخ انصاری است که در سنه 1281 هجری به جهان باقی شتافته‏اند. در یکی دو سال اخیر در بعضی از محافل دینی گفتگوهایی به میان آمد، مبنی بر اینکه در صورت امکان کنگره به یادبود آن دو شخصیت بارز شیعه تشکیل داده و از دانشمندان اسلامی در داخل و خارج مملکت دعوت نموده تا با شرکت در جلسات آن، به بحث و بررسی تاریخ حیات آن مردان بزرگ پرداخته و با ایراد سخنرانی ها بقدر میسور حق عظیمی را که ... بیشتر

تالیفاتش /002-030/ /002-124/ /005-003/ /005-055/ /005-067/ /006-165/ /010-014/ /010-073/ /024-055/ /035-039/ اینکه تنوخی در علوم بسیاری وارد بوده، در بسیاری از هنرهای عقلی، نقلی و ریاضی شهرتی بسزا یافته، و در اقطارو بلدان به سیاست پرداخته است، این امور مستلزم داشتن تالیفاتی گرانبها است چنانکه فرزندش ابو علی گوید: او در علم عروض و فقه و علوم دیگر، دارای تصنیفاتی است. حموی گوید: تصنیفاتش در ادبیات از این قرار است: کتاب فی العروض، الخالع گوید: در علم عروض، کتابی بهتر از آن تالیف نشده و کتاب علم القوافی. و سمعانی یافعی، ابن حجر و صاحب شذرات، دیوان شعری برای او ذکر کرده‏اند، و ثعالبی اشعاری را ... بیشتر