p+98 31 32298095
و آن حكمت آميز و بلندمرتبه است و در ام الكتاب در نزد ماست. (سوره مباركه زخرف، آيه 4)
ام الکتاب | آشنایی با سوره بینه

آشنایی با سوره بینه

در این صفحه اطلاعاتی پیرامون این سوره از قرآن کریم به صورت آماری و مختصر برای شما فراهم شده است.

آمار و اطلاعات

نام سوره: بینه
تعداد آیات: 8
تعداد کلمات: 94
تعداد حروف: 404
ترتیب نزول: 100
محل نزول: مدینه منوره

معانی نام سوره: بینه از واژه بیان به معنای روشن و آشکار کردن است.

نامهای دیگر: یریه – لم یکن - اهل کتاب – قیامت

ویژگیهای سوره: داستان سوال کردن مشرکین از رسول خدا (ص) در مورد اثبات حقانیتش و ارائه کتاب محکم و دلائل روشن و انکار مجدد آنها نسبت به کفرشان.

موضوعات مطرح شده: اثبات حقانیت رسول خدا (ص) – کفار و مشرکین بدترین مخلوقاتند – ایمان آورندگان بهترین مخلوقاتند.

متن و صوت

شرح محتوا و خصوصیات

فضیلت قرائت و خواص سوره بینه
نود و هشتمین سوره قرآن است که مدنی و 8 آیه دارد وبه نام های البریة، لم یکن نیز شهرت دارد.
/پاورقی 1. درمان با قرآن، 155./
در فضیلت این سوره از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم روایت شده است: هر که سوره بینه را قرائت کند از مشرکان به دور است و جزو پیروان دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم بوده و خداوند او را به مومن محشور کرده و به آسانی از او حسابرسی می کند.
/پاورقی 2. ثواب الاعمال، ص 124./
از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است: وقتی خداوند قرائت این سوره را می شنود می گوید به بنده من بشارت دهید به عزت و جلا لم سوگند چنان بهشت را برای تو فراهم می کنم که راضی شوی.
/پاورقی 3. الدرالمنثور، ج 6، ص 377./

آثار و برکات تلاوت سوره بینه
1. برطرف کننده لرزش بدن
از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده استک اگر سوره بینه را در ظرف جدیدی نوشته شود و انسان گرفتار لرزش به ان نگاه کند شفا خواهد یافت.
/پاورقی 4. تفسیرالبرهان، ج 5، ص 717./

2. برای رفع بیماری پیسی و یرقان و مسمومیت غذایی
از امام صادق علیه السلام روایت شده: هر کس این سوره را بنویسد و به همراه داشته باشد اگر بیماری یرقان داشته باشد بهبود می یابد و اگر کسی که در چشمش سفیدی داشته باشد یا بیماری پوستی پیسی داشته باشد ابتدا ان را نوشته و با آب بشوید و از آب آن بیاشامد و آن را با خود همراه داشته باشد این بیماری از او دفع می گردد. همچنین برای زن باردار آب شسته شده این سوره برایشان مفید است و مانع آسیب مسمومیت های غذایی می شود و اگر برای هر گونه ورم نوشته شود آن را از بین می برد.
/پاورقی 5. تفسیرالبرهان، ج 5، ص 717./

3. متفرق ساختن گروه گمراه
در کتاب المصباح آمده است: اگر بخواهید جمعی را که بر اساس گمراهی تشکیل شده را پراکنده سازید از چهار طرف راه، خاک بردارید و سوره بینه را بر آن بخوانید و آن را در میان این جمع بپاشید متفرق می شوند.
/پاورقی 6. منتخب الکلام فی تفسیرا الاحلام، ج 1، ص 74./

شأن نزول و محتوای سوره بینه
این سوره اشاره به رسالت جهانی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و آمیخته بودن آن بادلائل و نشانه های روشن می کند.
و در بخش دیگری از این سـوره موضع گیرهای مختلف اهل کتاب و مشرکان را در برابر اسلام مشخص می کند که آن گروه که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند بهترین مخلوقاتند، و آن گروه که راه کفر و شرک و گناه پیش گرفتند بدترین مخلوقات محسوب می شوند.
این سوره دارای نامهای متعددی است که به تناسب الفاظ آن انتخاب شده، اما از همه معروفتر سوره بینة و لم یکن و قیمة است.

داستان سوره بینه
بحث روایتی چند روایت درباره اینکه مراد از خیرالبریّه - بهترین مردم امیرالمؤمنین علیها السلام و شیعیان اویند
در تفسیر قمی در روایت ابی الجارود از امام ابی جعفر علیه السلام آمده که فرمود: منظور از کلمه بینه رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم محمد صلوات اللّه علیه است.
و در الدر المنثور است که ابن مردویه از عایشه روایت کرده که گفت: به رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم عرضه داشتم: یا رسول اللّه گرامی ترین خلق نزد خدای عزوجل کیست فرمود: ای عایشه مگر آیه شریفه ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه را نمی خوانی.
و در همان کتاب است که ابن عساکر از جابر بن عبد اللّه روایت کرده که گفت: نزد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم بودیم که علی علیه السلام از راه رسید، رسول خدا صلی اللّه علیه و آله وسلم فرمود: به آن خدایی که جانم به دست او است، این مرد و پیروانش شیعیانش تنها و تنها رستگاران در قیامتند، آنگاه این آیه نازل شد: ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه، از وقتی که این آیه نازل شد اصحاب رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم هر وقت علی را می دیدند که دارد می آید می گفتند: خیر البریه آمد.
مؤلف: الدر المنثور این معنا را از ابن عدی از ابن عباس نیز نقل کرده، و نیز از این مردویه آورده.
و نیز تفسیر برهان آن را از موفق بن احمد - در کتاب المناقبش - از یزید بن شراحیل انصاری کاتب علی علیه السلام از آن جناب روایت کرده و در عبارت یزید بن شراحیل چنین آمده: من از علی شنیدم می فرمود: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم از دنیا می رفت در حالی که سر آن جناب را به سینه ام تکیه داده بودم، در آن حال فرمود: یا علی مگر نشنیدی کلام خدای عزوجل را که می فرماید: ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه، این خیر البریه شیعیان تواند، موعدم و موعد شما حوض است، وقتی که تمامی امت ها برای حساب جمع می شوند، شیعیان تو بنام و لقب پیشانی سفیدان خوانده می شوند. و در مجمع البیان از مقاتل بن سلیمان از ضحاک از ابن عباس روایت کرده که در تفسیر کلمه هم خیر البریه گفته است: این آیه شریفه در باره علی و اهل بیتش نازل شده.