p+98 31 32298095
و آن حكمت آميز و بلندمرتبه است و در ام الكتاب در نزد ماست. (سوره مباركه زخرف، آيه 4)
ام الکتاب | آشنایی با سوره انشراح

آشنایی با سوره انشراح

در این صفحه اطلاعاتی پیرامون این سوره از قرآن کریم به صورت آماری و مختصر برای شما فراهم شده است.

آمار و اطلاعات

نام سوره: انشراح
تعداد آیات: 8
تعداد کلمات: 27
تعداد حروف: 102
ترتیب نزول: 12
محل نزول: مکه مکرمه

معانی نام سوره: انشراح از واژه شرح به معنای گسترش میباشد.

نامهای دیگر: شرح (گشودن) – الم نشرح

ویژگیهای سوره: این سوره الطاف و عنایات الهی که شامل حال رسول خدا (ص) است و مهمترین آنها شرح صدر است را بیان میکند.

موضوعات مطرح شده: شرح صدر که مهمترین و بزرگترین موهبت الی است – آسان و سبک ساختن بار سنگین رسالت با امدادها – شهرت و نامداری کتاب آسمانی یعنی قرآن از سوی خداوند – قانون کلی و سنت حتمی الهی در مورد امید.

متن و صوت

شرح محتوا و خصوصیات

فضیلت قرائت و خواص سوره انشراح
نود و چهارمین سوره قرآن کریم است که مکی و 8 ایه دارد.
در فضیلت این سوره از رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم روایت است: هر کس سوره انشراح را قرائت نماید مانند کسی است که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را دیدار کرده و اگر غمگین و ناراحت باشد خداوند ناراحتی اش را برطرف می کند.
/پاورقی 1. مجمع البیان، ج 10، ص 387./
امام صادق علیه السلام فرمودند: هر کس سوره انشراح را در شب و روزش زیاد قرائت کند، هیچ چیزی از اجزای بدن او و اطراف او نیست مگر اینکه در روز قیامت به سود او شهادت می دهند.
/پاورقی 2. ثواب الاعمال،ص 123./
امام باقر علیه السلام هم فرمودند: هر کس سوره انشراح را در شب و روزش تلاوت نماید شهید از دنیا می رود و شهید برانگیخته می شود و شهید زنده می شود و او مانند کسی است که با شمشیرش در کنار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و در راه خدا مبارزه کرده است.
/پاورقی 3. اعلام الدین، ص 383./

ختم سوره انشراح
الف: برآورده شدن حاجات
این ختم را سه روز تکرار کند: هر روز 7 بار حمد بخوان و 700 صلوات و 80 با ر انشراح را بخوان و بعد 1001 بار توحید و مجددا 7 بار حمد و 100 صلوات بفرست و حاجتت را بخواه. به حتم برآورده می گردد.
/پاورقی 9. درمان با قران، ص 151./

ب: جهت ثروتمند شدن
جهت توانگری چهارشنبه آخر صفر انشراح و تین و نصر و توحید هر کدام را 7 بار بخواند و مجرب است.
/پاورقی 10. درمان با قران، ص151./

آثار و برکات تلاوت سوره انشراح
1. درمان درد سینه و قلب
از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده: هر کس این سوره را بخواند خداوند به او یقین و عافیت عطا می کند و هر کس آن را برای درد سینه قرائت نماید و برای این درد آن را بنویسد خداوند او را شفا می دهد.
/پاورقی 4. تفسیرالبرهان، ج 5، ص 687./

2. رفع دلتنگی
طبرسی می گوید: برای رفع دلتنگی هفده مرتبه سوره انشراح خوانده شود هر روز دو بار انجام شود یک بار صبح و یک بار عصر.
/پاورقی 5. مکارم الاخلاق، ص 378./

3. حفاظت از مسافران سفر دریایی
هر کس که مسافر دریا است سوره انشراح را بخواند از ترس ها و دردهای ان سالم می ماند تا زمانی که از کشتی پیاده گردد.
/پاورقی 6. مستدرک الوسائل، ج 8، ص 236./

4. برای دفع سنگ کلیه و مثانه
نوشیدن آب نوشته این سوره برای انداختن سنگ کلیه و مثانه مفید است و مثانه را باز می کند. و برای سردی خوب است ...
/پاورقی 7. المصباح کفعمی، ص 460./

5. آسانی وضع حمل
گویند به جهت آسانی وضع حمل سوره انشراح را بنویسد و بشوید و به زن حامله بنوشاند زود و به آسانی وضع حمل کند.
/پاورقی 8. درمان با قران، ص 151./

شأن نزول و محتوای سوره انشراح
معروف است که این سوره بعد از سوره والضحی نازل شده و محتوای آن نیز همین مطلب را تایید می کند چرا که در این سوره باز قسمتی از مواهب الهی بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله شمرده شده است در واقع سه نوع موهبت بزرگ در سوره والضحی آمده بود و سه موهبت بزرگ درسوره الم نشرح آمده است مواهب گذشته بعضی مادی و بعضی معنوی بود اما مواهب سه گانه این سوره همه جنبه معنوی دارد و عمدتا این سوره بر سه محور دورمی زند.
یکی بیان همین نعمتهای سه گانه و دیگر بشارت به پیامبر از نظر برطرف شدن مشکلات دعوت او در آینده و دیگر توجه به خداوند یگانه و تحریص وترغیب به عبادت و نیایش.
و به همین دلیل در روایات اهل بیت علیه السلام چنانکه قبلا هم اشاره کرده ایم این دوبه منزله یک سوره شمرده شده است و لذا در قرائت نماز برای این که یک سوره کامل خوانده شود هر دو را با هم می خوانند.

داستان سوره انشراح
نادرستی سخن فخر رازی در ردّ این قول که سوره والضحّی و الم نشرح یک سوره اند
و در بعضی از روایات وارده از ائمه اهل بیت علیهم السلام نقل شده که فرموده اند: سوره و الضحی و سوره الم نشرح یک سوره اند، و نیز این معنا از طاووس و از عمر بن عبد العزیز نقل شده. فخر رازی در تفسیر کبیر خود بعد از نقل این معنا از دو نفر نامبرده گفته است: این دو نفر پنداشته اند ابتدای سوره دوم یعنی جمله الم نشرح به منزله عطف است بر آیه ششم سوره قبل، یعنی جمله الم یجدک یتیما فاوی، و این پندارشان درست نیست، برای اینکه سوره والضحی در حال اندوه رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم از آزار کفار نازل شده، و جنبه تسلیت دارد، چون حالت آن جناب حالت محنت و تنگ حوصلگی است، و سوره دوم اقتضا دارد در حالی نازل شده باشد که آن جناب شرح صدر و حالت خرسندی داشته باشد، و چگونه ممکن است در یک سوره این دو حالت در آن جناب و این دو لحن در بیان جمع شود؟!
و لیکن اشکالش وارد نیست، برای اینکه مراد از شرح صدر رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم در سوره مورد بحث این است که خدای تعالی آن جناب را طوری کند که قلب نازنینش وسعتی داشته باشد که حقائق و معارفی که به وی القاء می شود بپذیرد، و از پذیرش آن به تنگ نیاید، و نیز تحمل آزارهایی که از ناحیه مردم می بیند داشته باشد، که بیانش می آید، نه اینکه بخواهد صرفا آن جناب را خوشحال کرده باشد، پس پندار خود فخر رازی پندار درستی نیست.
دلیل بر این معنا روایتی است که ابن ابی حاتم از سعید بن جبیر از ابن عباس نقل کرده که گفت: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: من از پروردگارم مساله ای پرسیدم که دوست داشتم ایکاش نمی پرسیدم، و آن این بود که پروردگارا قبل از من انبیایی بودند، برای بعضی از آنان باد را مسخر کردی، و بعضی دیگر مرده زنده می کردند، خطاب رسید مگر تو یتیم نبودی، و ما تو را مورد توجه مردم قرار دادیم؟ عرضه داشتم: بلی. فرمود: مگر نبود که من تو را گم شده دیدم، و هدایتت کردم؟ عرضه داشتم: بله، ای پروردگار من. فرمود: آیا سینه ات را گشاده نکردم، و گرفتاریهایت را بر طرف ننمودم؟ عرضه داشتم بله ای پروردگار من. پس معلوم شد که اشکال فخر به نظریه مذکور وارد نیست، البته این بحث دنباله ای دارد که ان شاء اللّه در سوره ایلاف می آید.