p+98 31 32298095
و آن حكمت آميز و بلندمرتبه است و در ام الكتاب در نزد ماست. (سوره مباركه زخرف، آيه 4)
ام الکتاب | آشنایی با سوره مطففین

آشنایی با سوره مطففین

در این صفحه اطلاعاتی پیرامون این سوره از قرآن کریم به صورت آماری و مختصر برای شما فراهم شده است.

آمار و اطلاعات

نام سوره: مطففین
تعداد آیات: 36
تعداد کلمات: 169
تعداد حروف: 751
ترتیب نزول: 86
محل نزول: مکه مکرمه

معانی نام سوره: مطففین اسم فاعل و جمع مطفف و از ماده طف آمده. یعنی هر چیز کم و ناقص.

نامهای دیگر: تطفیف (کم کردن)

ویژگیهای سوره: دارای یک حکم فقهی در مورد کم فروشی و کاستن از کیل و وزن و عدم ایفای حقوق مردم در معاملات تحریم شده و از گناهان بزرگ شمرده شده. و هشداری برای انسان است به عواقب تلخ و بد آن.

موضوعات مطرح شده: سرنوشت شوم کم فروشان – معاد و رستاخیز – شناساندن دو گروه متضاد یعنی گروه ابرار و مقربین و گروه فجار و مجرمین – تمسخر و لبخندهای نادانان به مومنان.

متن و صوت

شرح محتوا و خصوصیات

فضیلت قرائت و خواص سوره مطففین
هشتاد و سومین سوره قرآن کریم است که مکی و 36 آیه دارد.
در سخنی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمده است: هر کس که سوره مطففین را قرائت نماید خداوند به او شرابی از باده سر به مهر، می نوشاند.
/پاورقی 1. مجمع البیان، ج10، ص 289./
امام صادق علیه السلام نیز فرمودند: هر کس در نمازهای واجب خود سوره مطففین را قرائت نماید خداوند امنیت از اتش را به او عطا می کند به گونه ای که نه تو آتش را می بیند و نه آتش او را. در روز قیامت بر روی پل جهنم عبور نمی کند و از او محاسبه نمی شود.
/پاورقی 2. ثواب الاعمال ص 122./

آثار و برکات تلاوت سوره مطففین
1. برای حفظ موجودی انبارها
از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است: اگر این سوره را بر مخزن و انباری بخوانند از هر گونه خطر و افتی حفظ می شود.
/پاورقی 3. تفسیرالبرهان، ج10، ص 289./
امام صادق علیه السلام نیز فرمودند: سوره مطففین را بر هر چیزی بخوانند از شر و آفت حشرات روی زمین نگاه داشته می شود.
/پاورقی 4. تفسیرالبرهان، ج10، ص 289./

شأن نزول و محتوای سوره مطففین
در اینکه این سوره در مکه نازل شده یا در مدینه؟ در میان مفسران گفتگو است شٱن نزولی نشان می دهد که آیات آغاز این سوره که درباره کمفروشان سخن می گوید ناظر به افرادی است که در مدینه به این کار کثیف مشغول بودند. ولی لحن دیگر آیات این سوره شباهت زیادی با سوره های مکی دارد که در آیاتی کوتاه و پر طنین از رستاخیز و حوادث قیامت خبر می دهد، مخصوصا آیات اواخر این سوره که بیانگر استهزای کفار نسبت به مسلمانان است نیز تناسب زیادی با محیط مکه دارد که مؤمنان در اقلیت بودند و کفار در اکثریت قاطع. و شاید به همین دلیل است که بعضی قسمتی از سوره را مکی و قسمتی را مدنی می دانند ولی روی هم رفته این سوره به سوره های مکی شبیه تر است. به هر حال بحثهای این سوره بر پنج محور دور می زند: 1. هشدار و تهدید شدیدی نسبت به کمفروشان. 2. اشاره به این مطلب که گناهان بزرگ از عدم ایمان راسخ به رستاخیز سرچشمه می گیرد. 3. بخشی از سرنوشت فجار در آن روز بزرگ. 4. قسمتی از مواهب عظیم و نعمتهای روح پرور نیکوکاران در بهشت.
/پاورقی . تفسیر نمونه جلد ۲۶ صفحه ۲۴۱./
۵ . اشاره ای به استهزای جاهلانه کافران نسبت به مؤمنان و معکوس شدن این کار در قیامت.

داستان سوره مطففین
بحث روایتى (چند روایت حاکى از اینکه مراد از(الذین اجر موا) منافقین و از(الذین آمنو) امیرالمومنین(علیه السلام)
در تفسیر قمى در ذیل آیه (و فى ذلک فلیتنافس المتنافسون) امام علیه السلام فرموده : تنافس و مسابقه در آن ثوابهایى که ما وعده دادیم و مؤ منین در طلب آنند.
و در مجمع البیان در ذیل آیه (و اذا مروا بهم یتغامزون) مى گوید: بعضى گفته اند این آیه در شاءن على بن ابى طالب (و دفاع از آن جناب) نازل شده ، و جریان از این قرار بوده که روزى آن جناب با چند نفر از مسلمانان نزد رسول خدا صلى اللّه علیه و آله و سلم مى آمدند، منافقین ایشان را مسخره کردند و خندیدند، و به یکدیگر اشاره ها کرده سپس نزد همفکران خود برگشته و گفتند: ما امروز اصلع (کسى که جلو سرش مو ندارد، و منظورشان على ، (علیه السلام) را دیدیم و به او خندیدیم. بدنبال این جریان بود که این آیه نازل شد در حالى که هنوز على و یارانش به نزد رسول خدا صلى اللّه علیه و آله و سلم نرسیده بودند، (نقل از مقاتل و کلبى).
مؤ لف : صاحب کشاف هم این روایت را نقل کرده. و باز در مجمع البیان است که حاکم ابو القاسم حسکانى در کتاب (شواهد التنزیل لقواعد التفصیل) خود به سندى که به ابو صالح دارد، از ابن عباس روایت کرده که گفت : منظور در آیه (ان الذین اجرموا) منافقین قریش است ، و منظور از آیه (الذین امنوا) على بن ابى طالب و یاران او است .
و در تفسیر قمى در ذیل آیه (ان الذین اجرموا... فکهین) آمده که منظور این است که مسخره مى کردند.