p+98 31 34462347
و آن حكمت آميز و بلندمرتبه است و در ام الكتاب در نزد ماست. (سوره مباركه زخرف، آيه 4)
ام الکتاب | صفحه اصلی

آخرین اخبار قرآنی

مقالات قرآنی

 • درباره قرائت نبوي از جهان
  بخش دوم گفت وگو درباره قرائت نبوي از جهان، پرداختن به ابعاد ديگر نگاه ها و كاوش هاي روشنفكران مسلمان به قرآن است كه به تعارض و عدم تناسب نگاه هرمنوتيكي در تبيين متن مي پردازد و در عين حال نگاهي به تأويل و نقدهاي به كار گرفته شده در متن دارد كه اين متن ها عيناً همان متدهاي علمي - فلسفي معمول نيستند. رحماني در اين گفت وگوها تلاش كرده تا برخي از كاستي هاي روشي روشنفكران مسلمان و تلاش هاي ناتمام آنها را با نقد و بررسي نگاه هرمنوتيكي توضيح دهد. در عين حال وي تلاش مي كند تا ادعاي خود در مورد كارايي تأويل در فهم عقلاني قرآن را به عنوان جايگزين نگاه هرمنوتيكي مطرح سازد. در بخش سوم اين گفت وگو در عين نقد برخي از ديدگاه هاي قرائت نبوي از جهان، به متدها و روش هاي قرآن در تبيين پديده ها پرداخته خواهد شد. همچنين ضرورت نگاه تأويلي نيز بحث خواهد شد. با هم اين گفت وگو را مي خوانيم: در بخش...

  ... بیشتر
 • زن از منظر وحي
  زن به عنوان نيمي از انبوه بشريت در هر مقطع از تاريخ و در هر جامعه از جوامع انساني و نيز به عنوان مادر و يا همسر و همراه و شريك شيريني ها و تلخيهاي زندگي, همواره با دو نگاه از سوي مردان روبه رو بوده است; نگاهي از سر شيفتگي, احترام و تكريم و تمنّا و نگاهي از ره خصومت, فرودستي, بدبيني و تحقير! آثار, عقايد و ادبيات برجاي مانده از ملتّها و اقوام - داستانها, شعرها, رسوم, آيينها و ضرب المثلها - به خوبي نشان مي دهد كه اين دو نگرش در ميان جوامع مختلف با شدتها و ضعفهايي وجود داشته است و زن متناسب با هر يك از اين دو رويكرد و داوري, جايگاهي عزتمند و مقتدر و تأثير گذار يا موقعيّتي دشوار, مشقّت بار و رنج آور را به خود ديده است. سهولت و دشواري, عزّتمندي و فرودستي چيزي نيست كه تنها ميان زنان تقسيم شده باشد, بلكه مردان نيز در هر جامعه از اين دو موقعيّت بر خوردار بوده اند و برخي از آن و گروهي از اين سهم...

  ... بیشتر
 • شكوفايي تفسير موضوعي در بستر قرن اخير
  قرن 14 بستر رشد انديشه هاي نوين و حركتهاي جديد در روش و بينش دانشوران ومصلحان جوامع اسلامي است. احساس شديد فرهيختگان وعالمان اسلامي نسبت به بايستگي دگرديسي فرهنگي و اجتماعي, و زدودن غبار ركود و عقب ماندگي علمي و عملي از چهره امّت اسلامي, فروزش فرخنده اي بود كه نمودهاي آن بيش از هر دوره ديگر در قرن 14 آشكار گرديد. آنچه در پرتو اين احساس شكل گرفت, در دو منظر درخور مطالعه است: الف. دگرگوني در فهم ديني و تفسير مفاهيم اخلاقي و اعتقادي ب. دگرگوني در ساختار تنظيم و شيوه ارائه دريافتها و معارف ديني به جامعه. حركت نخست, محتوايي و زيربنايي بوده و حركت دوّم, صوري و ساختاري و درخدمت شتاب بخشيدن به دگرگوني محتوايي و هموارساختن مسير آن. نگاه جديد و برداشت نو از معارف ديني , خواه ناخواه نيازمند اتّخاذ زاويه اي جديد و شيوه اي نوين بود, چه اين كه روش ثابت و زاويه بسته نگاه, به طور معمول دستاوردهايي...

  ... بیشتر
 • آداب كلام در كلام الهي
  آنچه در اين مقاله مد نظر است، مروري است بر آداب سخن از ديدگاه قرآن.انتخاب اين بحث از جهات گوناگون حايز اهميت است كه ذيلا به آنها اشاره خواهد شد و مهم‏ترين آنها نقش بلندي است كه زبان و سخن در ميان اعضا و افعال انساني، در سعادت و شقاوت انسان ايفا مي كند/ * مباحث اين مقاله عبارتند از: * الف - اهميت كلام؛ * ب - آداب سخن گفتن; * ج - آداب سخن شنيدن؛ * د - آداب گفت و گو * اهميت كلام * قرآن كريم از سنخ كلام است خود را به عنوان بيان معرفي كرده است:< هذا بيان للناس-(آل عمران، 3 / 138) گر چه بيان، مفهومي است گسترده و بر هر چيزي كه مبين مقصود و مراد انسان باشد اطلاق مي شود، خواه سخن يا خط يا اشاره، لكن شاخص همه آنها سخن است و لذا قرآن به آداب سخن، بيش از خط يا اشاره پرداخته است/ * به حسب عادت، سخن گفتن مسأله ساده‏اي به نظر مي رسد لكن با اندك تأمل خواهيم دانست كه اين امر از پيچيده‏ترين و ظريف‏ترين...

  ... بیشتر

مباحث قرآنی

ابعاد انحراف قاسطين / ابعاد انحراف و پديد آمدن جنگ صفين...
ابعاد انحراف قاسطين ابعاد انحراف و پديد آمدن جنگ صفين رسول گرامي در زمان حيات خود به علي عليه السلام فرموده بود: من به امر الهي با مشركين جنگيدم و شما هم بعد از من بايد با ناكثين و قاسطين و مارقين بجنگيد و در روايتي آمده است كه علي عليه السلام سوال كرد يا رسول الله اينان كيانند؟ فرمود: آنان كساني هستند كه با وجود شهادت به توحيد و نبوت من، با سنت و برنامه اسلامي...... بیشتر
آسمان و جهان، جلد 3 / سعد و نحس روزهاي ماه عربي و هر روزي براي چه كار شايد...
/009-036/ /009-037/ /010-005/ /002-189/ 2. در مكارم (جلد 1، صفحه 276): امام صادق عليه السلام فرمود روز 3 و 4 و 21 و 25 ماه سفر مكن كه نحسند امير المومنين بد داشت سفر و تزويج در محاق ماه، و در برخي كتب از امام يازدهم روايت است كه در هر ماه عربي روز نحسي است كه هيچ كار را نشايد جز خلوت و عبادت و روزه و آنها: 22 محرم، 10 صفر، 4 ربيع اول، 28 ربيع دوم، 28 جمادي يكم، 12 جمادي دوم، 12 رجب، 16 شعبان، 24 ماه رمضان،...... بیشتر
ترجمه الغدير / ترجمه اشعار عمرو بن عاص
ترجمه اشعار عمرو بن عاص /002-030/ /002-124/ /005-003/ /005-055/ /005-067/ /006-165/ /010-014/ /010-073/ /024-055/ /035-039/ بحمد خداوند نظم آفرين بهر بحر انديشه‏ام رو نهاد كنون از معاويه گويم سخن فعول فعول فعول فعول معاويه بنوشت او را كه زود ببايد كه بفرستي آنرا بشام يكي چامه در پاسخش عمرو داد مرا ين چامه را جلجليه است نام بود اين چكامه اين شاهكار نگر تا چسان داده داد سخن معاويه بر من مشو ناسپاس بيار...... بیشتر
نگاهي به قرآن / واژه‏هاي الرحمن و الرحيم
نگاهي بر قرآن واژه‏هاي الرحمن و الرحيم الرحمان و الرحيم دو صفت از صفات خداوند و دو اسم از اسماء الله الحسني هستند. رحمان، صيغه مبالغه است و دلالت بر گسترش و همگاني بودن رحمت خداوند دارد. بنابراين، رحمان و و رحيم، يعني خدايي كه رحمت او گسترده و هميشگي است. به عبارت ديگر: رحمت خداوند داراي دو بعد است، بعد اول، گسترش و شمول آن است كه همه موجودات را فرا گرفته است،...... بیشتر

فیلم و کلیپ قرآنی