p+98 31 32298095
و آن حكمت آميز و بلندمرتبه است و در ام الكتاب در نزد ماست. (سوره مباركه زخرف، آيه 4)
ام الکتاب | صفحه اصلی

آخرین اخبار قرآنی

مقالات قرآنی

 • قرآن و خرافه باوری (قسمت اول)
  چکیده: در این مقاله پس پیشنهاد تعریفی برای خرافات، به گستردگی آن در میان کشورها و اقشار تحصیل کرده و بی سواد و نیز برخی از نظریات درباره منشأ خرافات اشاره شده است . سپس برداشتی قرآنی درباره منشأ خرافات مطرح گردیده است. آن گاه نمونه‏های خرافات از قبیل: طیره، شانس، طالع بینی مورد بررسی قرار گرفته و بر این نکته تأکید شده است که طیره (فال بد زدن) و نحس دانستن برخی از اشیاء و اعداد و یا زمان‏ها و تحریم برخی از طیبات الهی جزء خرافات است و از نظر شرع تحریم و تقبیح شده است. در پایان، در سخنی کوتاه آگاهی، تعقل، ایمان و توکّل بر خداوند به عنوان راه حل‏های برون رفت از خرافه گرایی و خرافه باوری معرفی شده است. کلید واژه‏ها: خرافه/ طیره/ فال بد زدن / طالع بینی/ شرع / عقل. خرافه چیست و چه کسی خرافاتی است؟ پاسخ آحاد انسان ها به این پرسش بر اساس گرایش دینی، سطح سواد و نوع فرهنگ و برخی از جزئیات...

  ... بیشتر
 • 20 نکته روش حفظ قرآن
  - برای حفظ قرآن روش‏های گوناگونی بیان و تبیین شده که هر کدام در جای خود، دارای ویژگی‏هایی است و هر کس نیز امکان دارد بر اساس استعداد، ذوق و سلیقه، شرایط شخصی و تجربه عملی خویش، دارای روش خاص و شخصی در حفظ قرآن باشد. ولی روش پیشنهادی ما در حفظ قرآن، بر مبنای حفظ -تفکیکی- آیات، صفحات، سوره‏ها و جزءهای قرآن و سپس بر مبنای حفظِ -ترکیبی- و تکرار آن‏ها بر اساس قسمت‏های -سه- تایی - -سه- تایی است. توضیح این روش بدین گونه است که باید هر صفحه از قرآن را، سه آیه - سه آیه، و هر سوره از قرآن را، سه صفحه - سه صفحه، و هر جزء از قرآن را، سه سوره سه سوره تقسیم کنید. مثلاً اگر یک صفحه از قرآن، مانند صفحه 573 قرآن‏هایی که با رسم الخط -عثمان طه- است، دارای 15 آیه، یعنی آیه 14 تا 28 سوره -جن- است، باید به پنج قسمتِ -3 آیه-ای، و چنان چه یک سوره از قرآن، مانند سوره -یس- دارای حدود 6 صفحه است، باید به دو قسمتِ -3 صفحه-ای،...

  ... بیشتر
 • تجلی قرآن در شعر و ادب فارسی
  قرآن مجید کلام خداوند و کتاب دینی مسلمانان، بی گمان سنگ زیرین و محور بنیادین فرهنگ و تمدّن برجسته و با شکوه اسلامی است، و آثار مبارک و خجسته آن در همه ابعاد و اضلاع این فرهنگ فرخنده آشکار است. در این گفتار و گفتارهایی که در پی آن خواهد آمد، برآنیم تا به یاری خدای بزرگ، گوشه هایی از اثر گذاری های این کتاب عظیم آسمانی را بر شعر و ادب پارسی بازنماییم. زمینه و پیشینه بهره گیری شاعران فارسی از قرآن می دانیم که شعر و ادب پارسی، از آغازه های سده سوّم، با کوشش های پی گیر نخستین شاعران و سخنوران پارس، مانند حنظله بادغیسی، محمد ابن وصیف، فیروز مشرقی... ابوشکور بلخی، رودکی سمرقندی و… پا می گیرد و استوار می شود. در همین روزگاران، زبان عربی نیز که زبان قرآن و اسلام بود، گسترشی چنان فراگیر و ریشه دار یافته بود که کتاب ها به این زبان نوشته می شد، درس ها به این زبان گفته و آموخته می شد،...

  ... بیشتر
 • آب در اسلام
  در قرآن و حدیث و فقه و بطور کلّی در متون اسلامی، آب، با اهمیت فراوان تلقّی شده، و درباره این اکسیر زندگی، سخن بسیار، و آثار و احکام و آداب بی‏شمار آمده است که اگر مشروحا با توجّه به همه منابع اسلامی از آن بحث شود، در یک جلد هم نگنجد چه رسد به مقاله‏ای، و ما نه چنین فرصتی داریم و نه چنین نیتی، بلکه در این‏جا صرفا به رئوس مسائل اقتباس شده از اسلام و آثار اسلامی فهرست‏وار اشاره می‏کنیم. آب مایه حیات آب مایه حیات جنبندگان و نباتات است، و این یکی از معانی آیه:(و جعلنا من الماء کلّ شئ حی 1 )است.طبرسی 2 سه معنی برای این آیه ذکر کرده است:1-با آب باران هر چیز زنده‏ای را حیات بخشیدیم.و این را اصّح دانسته است.2-هر جانوری را از آب نطفه آفریدیم.3-در آب، حیات هر ذی روح و نموّ هر نموکننده را قرار دادیم، پس حیوانات، نباتات و اشجار را شامل می‏شود.معنی اوّل آیه:و اللّه خلق کلّ دابة من ماء 3 موافق...

  ... بیشتر

مباحث قرآنی

بحارالانوار، جزء 58، السماء و العالم و هو یشتمل علی احوال العرش و الکرسی...
/002-007/ /016-078/ /023-078/ /030-022/ 31- توحید المفضل، فکر یا مفضل کیف جعلت آلات الجماع فی الذکر و الانثی جمیعا علی ما یشاکل ذلک فجعل للذکر آلة ناشرة تمتد حتی تصل النطفة الی الرحم اذ کان محتاجا الی ان یقذف ماءه فی غیره و خلق للانثی وعاء قعر لیشتمل علی الماءین جمیعا و یحتمل الولد و یتسع له و یصونه حتی یستحکم ا لیس ذلک من تدبیر حکیم لطیف سُبْحانَهُ و تَعالی عَمَّا یشْرِکُونَ...... بیشتر
یکصد و پنجاه درس زندگی / سه چیز با ارزش در پیشگاه حق...
یکصد و پنجاه درس زندگی درس دهم سه چیز با ارزش در پیشگاه حق پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله می‏فرماید: ثلاث تخرق الحجب و تنتهی الی ما بین یدی الله: صریر اقلام العلماء و وطی اقدام المجاهدین و صوت مغازل المحصنات. /پاورقی1. از کتاب الشهاب فی الحکم و الاداب، صفحه 22./ ترجمه سه چیز است که حجابها را پاره می‏کند و به پیشگاه عظمت خدا می‏رسد: صدای گردش قلم‏های دانشمندان...... بیشتر
بحارالانوار، جزء 45، تاریخ فاطمة و الحسن و الحسین (ع) و فضائلهم و معجزاتهم...
/001-006/ /001-007/ /002-025/ /002-037/ /002-057/ /002-058/ /002-124/ /002-143/ /002-208/ /002-253/ /002-256/ /002-269/ /002-285/ /003-007/ /003-033/ /003-034/ /003-037/ /003-061/ /003-101/ /003-103/ /003-186/ /004-001/ /004-029/ /004-054/ /004-068/ /004-070/ /005-002/ /006-027/ /006-087/ /006-124/ /006-149/ /006-153/ /007-006/ /007-043/ /007-046/ /007-160/ /007-161/ /007-181/ /008-027/ /008-033/ /008-034/ /008-041/ /009-032/ /009-119/ /011-105/ /011-106/ /011-107/ /011-108/ /011-109/ /011-116/ /012-108/ /013-028/ /013-029/ /014-024/ /014-025/...... بیشتر
فهرست الفبائی مطالب و مقالات نشریه بازتاب اندیشه / کالبد شکافی انقلابهای...
فهرست الفبائی مطالب و مقالات نشریه بازتاب اندیشه کالبد شکافی انقلابهای اجتماعی مدرن متن اکبر گنجی (ایران، 28 - 81/1/29 و 1 - 81/2/2) اشاره بازتاب شماره 25 /001-001/ /036-014/ نویسنده با اشاره به نظریه‏های مختلفی که درباره انقلاب 57 (انقلاب اسلامی ایران) مطرح شده، به مهمترین نظریه‏های انقلاب در بین متفکران غرب می‏پردازد و آرای کارل مارکس، ماکس وبر و میشل فوکو را به تفصیل بیان...... بیشتر

فیلم و کلیپ قرآنی